idea

Forum dla Kultury. MAŁOPOLSKA. Lokalna kultura w globalnym świecie to kontynuacja spotkań ludzi, dla których kultura jest ważna. Spotkania zapoczątkował Rajski Ogród Kultury w październiku 2014 roku w Krakowie. Wtedy też pojawiła się
potrzeba – idea rozmów w mniejszych gronach.

W odpowiedzi na nią, we współpracy ze środowiskami lokalnymi, zaczynamy cykl spotkań w regionach Małopolski.
Na początek, jeszcze w tym roku – powiat gorlicki i wadowicki.

Mamy nadzieję, że wydarzenia w mniejszych grupach pozwolą zbliżyć się do tematów i problemów lokalnych. Pragniemy stworzyć przestrzeń szczerą i inspirującą dającą okazję do wymiany idei i doświadczeń, a także ścierania się poglądów i opinii. Spotkania będą również inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań w kontekście specyficznych wyzwań i problemów małych regionów Małopolski.

Chcemy rozwijać i pogłębiać tematy sformułowane w trzech obszarach
ETOS/EKONOMIA
DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA
WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Do lokalnych rozmów będziemy zapraszać przedstawicieli świata kultury, ekspertów, samorządów lokalnych, organizacji społecznych, twórców i mediów.

Informacje

 • 11 grudnia 2014 – Forum dla Kultury. MAŁOPOLSKA/Wadowice

  15 grudnia 2014

  11 grudnia w Wadowickim Centrum Kultury odbyło się Forum dla Kultury. Małopolska/ Wadowice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnego środowiska kulturalnego, […]

 • 10 grudnia 2014 – Forum dla Kultury. MAŁOPOLSKA/Gorlice

  15 grudnia 2014

  10 grudnia 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach odbyło się Forum dla Kultury. Małopolska/Gorlice. Uczestniczyli w nim przedstawiciele […]

 • Wyniki sondażu ewaluacyjnego Forum dla Kultury. Małopolska

  4 listopada 2014

  W internetowej ankiecie, rozesłanej cztery dni po spotkaniu wzięło udział siedemdziesięciu respondentów. Większość osób pozytywnie odniosła się do kontynuacji tego przedsięwzięcia.

 • Notatka z panelu WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

  3 listopada 2014

  W panelu WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA udział wzięli: Mirosław Filiciak, Zofia Gołubiew, Maria Anna Potocka. Prowadzenie: Katarzyna Kubisiowska.

bloki tematyczne

ETOS/EKONOMIA

Zauważalny konflikt pomiędzy etosem a ekonomią rozgrywa się na wielu płaszczyznach, obejmując coraz szerzej pola i domeny kultury. U jego podłoża leży niespójność pomiędzy tradycyjnymi wzorcami, takimi jak honor, wspólnota, gościnność, szlachetność czy oddanie Wielkiej Sprawie a indywidualizmem, racjonalizacją działań, dążeniem do efektywności i maksymalizacji zysku. Pomiędzy etosem a ekonomią kształtują się zasadnicze pytania, z którymi – aby wpisać się we współczesną codzienność – twórcy kultury muszą się skonfrontować, poszukując wciąż nowych ról i znaczeń dla swojej działalności.

WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA

Po epoce przymusowych czynów społecznych, karnawale komitetów obywatelskich, a następnie okresie głębokiej obywatelskiej nieufności, nastały czasy nowego aktywizmu. Bycie działaczem – zwłaszcza miejskim i ekologicznym – znów jest dobrze widziane. Aktywiści nowi i ci, którzy działają dla swoich społeczności od lat, nie pracują osamotnieni, wiedząc, że grupa to zawsze więcej niż suma pojedynczych osób, tworzą wokół siebie wspólnoty. Współpracując, łączymy różne zasoby, dzielimy się marzeniami i umiejętnościami, naszą społeczną działalność włączając w prywatne życie.

DZIEDZICTWO/INTERPRETACJA

Jedna z popularnych definicji dziedzictwa mówi o „współczesnych użyciach przeszłości”. W takim ujęciu dziedzictwo jest raczej dynamicznym tworem społecznym niż niezmienną i bezdyskusyjną schedą dziejów. W muzeach coraz częściej odchodzi się od przekazywania oficjalnych i bezosobowych narracji na rzecz wielogłosowej, subiektywnej interpretacji. Jako zwiedzających interesuje nas nie tylko to, jak było kiedyś, ale także to, jak przeszłość jest pamiętana, odczytywana, udostępniana.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ REGIONALNA/PRZEMYSŁ FILMOWY

Przemysł filmowy, jako jedna z dziedzin sektora przemysłów kreatywnych, jest o tyle szczególny, że funkcjonuje dzięki współpracy wielu branż kreatywnych, m.in.: sztuk performatywnych, reklamy, designu, animacji komputerowej czy muzyki, i przede wszystkim – twórców. Wspieranie rozwoju produkcji audiowizualnej przynosi zatem rezultat w postaci rozwoju przedsiębiorczości powiązanej z całym spectrum przedsiębiorczych ludzi kultury.